Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Målning av tak.

Kan jag måla om mitt tak?

Kommentarer

 • Generell information om målning av tak


  Plåttak
  När det gäller tak av stålplåt kan bättringsmålning och även ommålning vara ett förutsatt underhåll för att rostgarantier skall gälla. Plåttak kan och skall således i vissa fall ommålas.
  Detta faktum bör beaktas när man påstår att moderna plåttak är underhållsfria.
  I SABO:s ”Nyckeltal för underhåll av bostäder 2013” anges intervall 15 år för ommålning av korrugerad och plan plåt.


  Betongtakpannor
  Betongtakpannor kan efter rengöring målas. Viktigt att poängtera är dock att en ommålning på intet sätt förlänger livslängden på taket.
  Åtgärden är endast av estetisk karaktär. Resultatet och livslängden varierar stort.


  Tegelpannor
  Skandinaviskt taktegel har så stor vattenabsorption att en försegling av ovansidan i det närmaste garanterat ger frostsprängning till följd.
  Tegelpannornas absorption är en av fördelarna med detta material då det härigenom kan transporterar ut fukt från utrymmet under pannorna när överytan torkar.


  Moniers iställning till ommålning av betongtakpannor.

  Monier Roofing AB har inget generellt avrådande mot ommålning av äldre tak med betongpannor.
  Monier Roofing AB rekommenderar ej heller målning av äldre betongtak. Detta då åtgärden på inget sätt förlänger livslängden på taket..
  Risken är istället att taket uppfattas som friskt och omläggning av taket sker först efter en tids läckage med större följdskador och kostnader till följd.
  Ett tak med betongpannor har mycket lågt underhållsbehov. Vi ser därför ommålningen som onödig och fördyrande kosmetisk åtgärd.

  Johan Seniortekniker

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.