Omvänt tak befintlig byggand

Hej,
Jag arbetar som konstruktör och har ett projekt där en befintlig kulvert ska friläggas då ovanstående hus rivs. På denna kulvert planerar vi att lägga ert membran 5 följt av en platonmultidrain och sedan XPS isolering. Min fråga är om det krävs något fall på den befintliga byggnaden eller om det fungerar att applicera membranet ovanpå den befintliga konstruktionen utan att gjuta med fallbetong? Kulverten är bara 4.35m bred från utsidorna detta medför att vi inte kommer få några större deformationer på bjälklaget. Om jag tolkar Texterna i tätskiktsgarantier så ska man endast göra en åtgärd om det riskerar att bli mer än 30mm vattenpelare någonstans på taket, vi kommer endast att få en nedböjning på runt 10mm i vårt fall och hade därför velat montera tätskiktet direkt på nuvarande konstruktion. Bifogar en bild på tänkt konstruktion.

Filip la Fleur

Kommentarer

  • Hej Filip

    Utan något fall alls så kommer det bli ständigt stående vatten på tätskiktet.
    Det ökar risken för algbildning m.m. vilket försämrar tätskiktets livslängd.
    Men kulverten kanske lutar lite och då är det tillräckligt.
    Tobias Teknisk säljare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.