RAC800

Produkten skyddar mot radon och metan - klart. Den beskrivs som lämplig på förorenad mark. Men finns det några data på genomsläpplighet / beständighet när det gäller andra kolväten (aromater) som kan uppvisas för tex. byggherre?

Kommentarer

 • Hej Mats
  Vi har några testdata om RAC i förhållande till vissa olika kemikalier. Se bifogad rapport från DTI.
  Kolväten är relaterade till kolväten - som finns i många former.
  Det finns också i olika koncentrationer.
  I allmänhet, när det gäller ett förorenat fält, bör jorden rengöras eller kasseras före byggandet.
  Det kommer ofta att finnas en kvarvarande förorening kvar, varför det alltid är en bra idé att använda ett passivt membran och tillhörande ventilation.
  RAC är inte konstruerat för användning som en primär tank för lagring av kolväten, utan som en gasbarriär mot förolämpande gaser.
  Som alltid bör membranet läggas på ett stabilt och rengjort lager, eventuellt sand, utan vassa föremål. Och en skyddande geotextil mot marken.
  För att uppnå en hög täthet skall alla fogar svetsas ihop.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.