Till senaste kommentaren

Sakkunnig behöver råd gällande tvist om glipa / utförande av urfräsning för solcellsmontage

Som sakkunnig skadeutredare har jag nu blivit inblandad i tvist avseende utfört montage av solcellsinstallation. Ring gärna snarast på 010-4515814 för diskussion.

Det jag skulle vilja veta är:

Vad är tillåten glipa mellan övre och undre panna (se exempelbild nedan), samt utförande, för att ni ska bedöma installationen av solcellsfäste / taksäkerhetsfäste som fackmässigt utförd och därmed bedöma takpannebeläggningens funktion liknande den utan infästningar?

Frågan kan delas in i flera delar vilka jag önskar svar på:
- Vilken max tillåten glipa får förekomma mellan övre och undre takpanna enligt exempelbild?

- Hur skulle installationen av solcellsfäste / taksäkerhetsfäste varit utförd enligt er rekommendation (finner era monteringsanvisningar otydliga i denna punkt).Frågan gäller:
- Förekommer behov av måttbaserade krav på valda fästen för att lämpa sig med era olika panntyper?
- Kan ni rekommendera användandet av annan leverantörs fästen utöver era egna, vilka krav ställs i sådana fall på den andra leverantörens fästen?
- Hur ska urfräsning ske i pannorna. Ska urfräsning ske i övre eller undre pannans falls, hur stor glipa ska förekomma mellan panna och fäste över respektive under fästet och krävs det att urfräsning för fästet görs i i någon vinkel med hänsyn till falsdelens utformning?

Vidare skulle jag även vilja veta om er "Solpanelskonsol" är kompatibelt med era konsolfästen för taksäkerhet?

Jonas Winther

Kommentarer

 • Hej Jonas.
  Då BMI Sverige AB i dagsläget inte säljer solcellssystem eller solcellsinfästningar för takpannetak på den svenska marknaden har vi inga instruktioner gällande detta. Den som sätter den aktuella produkten på marknaden ansvarar för anvisning om hur den aktuella produkten skall användas/monteras för att uppnå avsedd funktion. När det gäller taksäkerhetskonsoler så har vi egna produkter och där finns anvisningar om hur montage skall ske. Vid en genomföring så som en taksäkerhetskonsol genom takpanneskiktet anser vi att det skall vara lika tätt som övriga takpanneytan. Nedan lite urklipp ur relevanta publikationer.

  AMA Hus
  JUC.1Taktäckningar av betongpannor

  UTFÖRANDEKRAV
  Vid fästen för tillträdes- och skyddsanordningar på tak ska urtag göras i överlappande takpanna med bibehållen täthet i sid- och ändöverlapp. Alternativt ska urtag utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

  BMI Sverige AB:s monteringsanvisning Tegel- och Betongtak 210121
  Sid 26 MONTERA SÄKERHETSPRODUKTER
  För att göra taket säkert för tillträde rekommenderar Monier att för takkonstruktionen och övriga förhållanden lämpliga säkerhetsprodukter monteras på taket enligt gällande nationella bestämmelser. Tänk på att konsoler som skall föras igenom skarven i falsade pannor kräver att ursparning i ena eller båda pannorna görs

  Sid 26-28
  För montage av resp taksäkerhetsprodukt hänvisas till för produkten specifik monteringsanvisning

  Sid 29 punkt 6 i checklista kvalitetskontroll
  "Är ursparingar hantverksmässigt utförda vid konsoler?"

  BMI Sveriges AB: monteringsanvisning Snörasskydd på tegel- och betongpannetak, bygelkonsol

  Sid 2 bildtext 3
  "För att undvika otäthet och minska risken för bräckage vid genomföringar mellan pannorna bör urtag göras i överlappande takpanna. Urtag är ej nödvändigt vid ofalsat taktegel."


  Johan Seniortekniker
 • Tack för svar. Önskar dock fortfarande svar på frågan om er
  "Solpanelskonsol" är kompatibelt med era konsolfästen för taksäkerhet då jag ej finner att detta framgår?
  Jonas Winther
 • Vår Ställbara solpanelskonsol för tätskiktstak är endast provad och verifierad för montage på tätskiktstak och det är endast i det användandet vi ansvarar för dess funktion. Rent tekniskt är den dock möjlig att montera på våra konsolfästen för takpannor.
  Johan Seniortekniker

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.