Taksäkerhet

Jag projektleder just nu en villabyggnation där kunden menar att det måste sitta nockräcke på hela byggnaden. Jag är mer tveksam då vi sällan/aldrig monterar nockräcken på villor. Och vidare så är skorstenen 1,80 meter ovan yttertak, behöver vi då montera en plattform i anslutning till den för att det ska bli godkänt för sotaren?
Vi har monterat snörrasskydd över entrépartier och taksteg och glidskydd i anslutning till skorstenen.
Merete Godtland

Kommentarer

 • Hej Merete,
  Idag är tolkningen av BBR 8:2431 att infästningen bör utgöras av ett nockräcke för villatak med brant tak. detta då rådstexten är väldigt detaljerad och den ofta används som underlag för bedömning om vald lösning motsvarar kravet i aktuell byggregel.
  När det gäller skorstenen så är den så hög att det kan krävas stege som avlutas med en ståplatta, max 1,2 m nedan krön på skorsten. 

  8:243 Skyddsanordningar 

  8:2431 Fästanordningar för linor till säkerhetsselar Fästanordningar för linor till säkerhetsselar ska finnas i den omfattning som är nödvändig för att säkerställa personsäkerheten vid byggnadens användning eller drift. (BFS 2014:3).
   
  Allmänt råd Om fasadhöjden är större än 3 meter bör det, oavsett taklutning, finnas fästanordningar för linor till säkerhetsselar vid taknocken eller motsvarande högre del av taket. Om det är nödvändigt för att man ska kunna röra sig säkert på taket bör sådana fästanordningar även finnas på andra delar av taket. Fästanordningar kan utgöras av lämpligt utformade nockräcken, takstegar eller gångbryggor. På tak som lutar högst 1:10 (≈ 6º) där takarbeten behöver utföras närmare än 10 meter från takfoten kan fästanordningar utgöras av fästöglor med högst 5 meters inbördes avstånd. Fästanordningar behövs normalt inte på tak som lutar högst 1:10 (≈ 6º) där takarbeten inte behöver utföras närmare än 10 meter från takfoten. (BFS 2014:3).
  Johan Seniortekniker

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.